Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Anne Gálisovej

Novinky na stránke

  • Doplnená fotogaléria z vedeckého seminára venovaného 80. výročiu založenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV (zverejnené 25. 9. 2023)
  • Pozvánka na jubilejnú prednášku D. Slančovej v Bratislave (zverejnené 5. 9. 2023)
  • Pozvánka na vedecký seminár venovaný Slovensko-českým a česko-slovenským jazykovým a jazykovedným vzťahom v Prahe (zverejnené 17. 7. 2023)
  • Pozvánka na XXXII. kolokvium mladých jazykovedcov v Prešove aj online (zverejnené 7. 7. 2023)

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.,

vás srdečne pozýva na prednášku

prof. Dr. Albrechta Greuleho

s názvom

Verbszenen und ihre Veränderungen
Zum Projekt „Historisch syntaktisches Verbwörterbuch (HSVW)“,

ktorá sa uskutoční

10. októbra 2023 (utorok) o 15.00 hod.

v zasadacej miestnosti Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i. (Panská 26, Bratislava).

Prednáška bude vysielaná aj prostredníctvom aplikácie Zoom.


TÉZY PREDNÁŠKY
Der Sprachwandel wird meistens in den Kategorien Lautwandel, Formwandel und Bedeutungswandel beschreiben. Geht es, wie bei dem präsentierten Projekt „Historisch syntaktisches Verbwörterbuch“ um die Veränderungen, die Verben im Verlauf der (deutschen) Sprachgeschichte erfahren, dann treten Laut- und Formwandlungen in den Hintergrund und der Bedeutungswandel steht im Vordergrund. Wer in diesem Forschungsbereich tätig wird, muss die Tatsache berücksichtigen, dass die Verben die wichtigsten Valenzträger sind und die Aktanten-Konstellationen die Semantik eines Verbs in der gesamten historischen Entwicklung mitbestimmen. Mit dieser Forschungsperspektive dringt man in den Kernbereich des syntaktischen Wandels vor und gewinnt wichtige Einsichten in den Wandel der Sprache überhaupt. Das Projekt HSVW verfolgt das Ziel, den syntaktischen Wandel der Aktanten-Konstellationen aus den Quellen zu erfassen und lexikographisch zu beschreiben. – Der Vortrag behandelt folgende Themen: Valenz und Verbszenen, Historische Valenz, Syntaktischer Wandel, Historische Valenz und Lexikographie, das Historisch syntaktische Verbwörterbuch, das Historisch syntaktische Verbwörterbuch – online.

Literatur:

  • A. Greule/J. Korhonen, Historische Valenz. Einführung in die Erforschung der deutschen Sprachgeschichte auf valenztheoretischer Grundlage. Tübingen 2021.


Informácie k prihláseniu sa do aplikácie Zoom

  • Prihlasovacie údaje na prednášku – odkaz; Meeting ID: 884 7737 3465, Passcode: 036430
  • V prípade, že MÁTE vo svojom PC nainštalovanú aplikáciu Zoom, po kliknutí na odkaz uvedený vyššie sa zobrazí webová stránka s možnosťou Launch Meeting. Po kliknutí na ňu budete automaticky presmerovaní na prednášku cez svoju aplikáciu v počítači.
  • V prípade, že NEMÁTE vo svojom PC nainštalovanú aplikáciu Zoom, po kliknutí na odkaz uvedený vyššie sa zobrazí webová stránka s možnosťou Launch Meeting, pod ktorou sa menším písmom nachádza text Having issues with Zoom Client? Join from Your Browser. Po kliknutí na odkaz Join from Your Browser budete presmerovaní na prednášku cez webový prehliadač.