Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Mariánovi Gladišovi

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

vás srdečne pozýva na prednášku

prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc.,

s názvom

Přísloví o hlouposti a chytrosti z celého světa,

ktorá sa uskutoční

4. apríla 2020 (utorok) o 14.00 hod.

v zasadacej miestnosti Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV (Panská 26, Bratislava).


Tézy prednášky:
Oba pojmy hloupost/blbost a chytrost jsou, zvláště v mluveném jazyce, velmi častá kdekoliv na světě, méně se už píšou. Vedle užití prostých lexémů vzniklala však v různých jazycích i adekvátní a velmi výstižná přísloví. Celosvětová sbírka přísloví (vydaná nakladatelstvím Routledge,) obsahuje přísloví vybraná editorem z mnoha desítek jazyků. Přísloví jsou stovky a jejich výběr, neskýtající žádný pevný vodivý bod, je autorský, ovlivněný ale už původním editorem, usiluje přesto o vyvážený výběr. Původní text, psaný anglicky, vyšel v Tavira Proceedings 2019, Portugal. Přes vysokou frekvenci obou pojmů se oběma pojmům však nikde ve světě, pokud vím, nikdo nevěnoval. Výjimku tvoří klasik filozof a polyhistor Erasmus Rottermaský kolem r. 1500 a ještě nedávno italský sociolog Carlo Cippola, který se začíná považovat za moderního klasika prvního tématu.

Za úvod poslouží už sám Erasmus (Adagia, též de Triumpho stultitie 1509), který uštěpačně říká o učených filozofech:
Vůbec nic nevědí a přesto prohlašují, že vědí všechno. Nevědí nic ani sami o sobě a často jsou tak roztržití, či krátkozrací, že přehlédnou i příkop či kámen ležící před nimi.

Dnešní situaci shrnuje Slavoj Žižek, slovinský filozof, který říká: Lidstvo je OK, ale 99% lidí jsou nudní idioti.
Druhů blbosti a blbců je mnoho, každé dělení je umělé. Poněkud méně je přísloví o však chytrých lidech a chytrosti. Na základě této sbírky nabídne autor analýzu typů přísloví; typologie vychází především z jejich třídění podle situace užití a typů mluvčích. Analýza je inspirována i úvahami o hlouposti od Erasma Rotterdamského a moderního klasika paremiologie F. Cippoly, ilustrována ale z desítek jazyků a od lidí neznámých (původ přísloví se v zásadě nedá dobře vysledovat) i známých, známých osobností (filozofů, jako např. Platón, Schopenhauer, Lao-ce, Voltaire) či významných autorů a historicky slavných jedinců (jako např. A. Lincoln, Th. Roosevelt, S. Hawking či Napoleon a generál Eisenhower). Rozhodně tu dominují muži, i když se tu objevují i ženské autorky (jako např. J. Austen, Marg. Atwood, H. Beecher-Stowe). S ohledem na nezcela jasné hranice přísloví jsou tu zařazeny i výroky, které mají k nim blízko či se pomalu jimi stávají.
Po obecném úvodu a výskytu obou základních pojmů a (citovaném) výroku, že hlouposti přebývá, se stručným pohledem do historie, opírajícím se o Erasma a jeho Adagia, představuje dělení Cippolovo.

Basic Laws of Human Stupidity (Základní zákony lidské hlouposti). Rozebírá typy lidské hlouposti podle typů lidí (bezmocných a inteligentních, helpless, intelligent), společnosti a jednotlivce (hlupáků a banditů, stupid people, bandits), z nichž každý stojí na jednom ze čtyř okrajů čtverce, který má ve svém středu a jakémsi průsečíku stojící „neúspěšné lidi (ineffectual people). Jeho zákony hlouposti znějí:

 1. Každý z nás nevyhnutelně podceňuje množství hloupých jedinců, kteří nás obklopují.

 2. Pravděpodobnost, že je daný jedinec hlupák, je nezávislá na jakékoliv jiné charakteristice, kterou ta osoba má.

 3. Osoba je hloupá, pokud působí jiné osobě či skupině osob škodu, aniž má z toho osobní prospěch nebo ještě hůř, pokud v daném procesu škodí sama sobě.

 4. Nehloupí lidé škodlivý potenciál hlupáků vždy podceňují; neustále zapomínají, že jednat či se spojovat s hloupými jedinci, vždy, všude a za všech okolností vede nezvratně k chybě, která přijde draho. (Wikipedia)

Hlupák se zde nazírá jako ten, kdo většinou má reakce projevující malou inteligenci, starostlivost či rozumnost, projevuje tupé uvědomění či cítění, ba dokonce i necitlivost, a který postrádá zájem či pochopení.

Cippolův závěr je jasný: Hlupák je nejnebezpečnější typ člověka vůbec (podle Wikipedie).

Obsahem příspěvku je napřed Hloupost, resp. blbost, jejich typologie, aktivity, činnosti podobné idiotským (srov. Groucho Marx: Může vypadat jako blbec a mluvit jako blbec, ale nenechte se tím mýlit. Je to opravdu blbec.), rady (A. Lincoln/M. Twain: Radši mlč a nech lidi, ať si myslí, že jsi blbec, než abys otevřel hubu a rozptýlit vší pochybnost.), vlastnosti blbce, jeho důmyslnost, nemožnost jednání s nimi (O. Wilde: Mluvit s blbcem ironicky je plýtvání slovy) a jiné. Některé trefné výrazy jsou zřejmě nesmrtelné (Latinské: Blbost je síla sama o sobě.), jiné připomínájí univerzálnost blbosti, kterou tu zastupuje A. Einstein: Jenom dvě věci jsou nekonečné, vesmír a lidská blbost, a přitom si tou první nejsem jistý.

Obdobně, byť v menším rozsahu, se věnuje pozornost v druhé části i chudší chytrosti.

Cippola: cippola.png

Bibliografie

 • Cippola C. M., Basic Laws of Human Stupidity 2013 (Wikipedia)
 • Čermák F., 2015, Wisdom in Proverbs, In Bis dat, qui cito dat. Gegengabe in Paremiology, Folklore, Language, and Literature. Honoring Wolfgang Mieder on His Seventieth Birthday. Eds. Ch. Grandl, K. J. McKenna, Peter Lang Editions Frankfurt am M. 2015, 95-98

 • Čermák F., 2016, Reason and Thought: Pillars of Intelligent Behaviour in Proverbs, In Actas ICP16 Proceedings, of the 10th. Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios. The 10th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs, IAP-AIP (International Association of Paremiology), eds. Rui Soares, Outi Lauhakangas Tavira 2016 Tavira 2016, 149-160
 • Čermák F., 2019?, Paremiologovo desatero. Ten Commandments for Paremiologist (Paremiological Decalogue), In F. Čermák, Lexical and Semantic Aspects of Proverbs, Karolinum, Praha 2019, 242-3.
 • Erasmus Desiderius R., Adagia (1500; Proverbs or Adagies, 1539)
 • Erasmus D. R. Moriae encomium (1511; The Praise of Folie, 1549)
 • Erasmus D. R., Collected Works of Erasmus (1974– ), published by the University of Toronto Press
 • Charles du Fresne du Cange, Glossarium mediae et infimae Latinitatis 7-volumes Glossarium ad scriptores mediae et infimae Graecitatis Glossarium ad scriptores mediae et infimae Graecitatis
 • Charles du Fresne du Cange Glossarium ad scriptores mediae et infimae Graecitatis
 • Routledge Book of World Proverbs, ed, Jon R. Stone London 2006
 • Internet resources, zvl. Wikipedia