Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Marianne Sedlákovej
  • Pavlovi Žigovi
  • Vladimírovi Patrášovi
  • Vladimírovi Benkovi

Novinky na stránke

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií

a

Slovenská jazykovedná spoločnosť
pri Jazykovednom stave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.
,

vás srdečne pozývajú na

XXXII. kolokvium mladých jazykovedcov,

ktoré sa uskutoční

30. novembra – 1. decembra 2023

v priestoroch Filozofickej fakulty PU na Ul. 17. novembra 1 v Prešove.

Kolokvium bude prebiehať prezenčnou aj online formou.

Dokumenty