Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

a

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave

vás srdečne pozývajú na

XXIX. kolokvium mladých jazykovedcov,

ktoré sa uskutoční

25. – 27. novembra 2020

online formou prostredníctvom aplikácie MS Teams.


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Organizátori tohtoročného Kolokvia mladých jazykovedcov sa tešia, že ste prejavili svoj záujem o účasť na tomto podujatí. Napriek neistej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu COVID-19 sa organizačný výbor do poslednej chvíle pokúšal o organizáciu prezenčnej formy konferencie. Z dôvodu opätovného zhoršenia epidemiologickej situácie a prijatia nových opatrení vládou Slovenskej republiky však bolo nutné pristúpiť k zrušeniu prezenčnej formy kolokvia. Z uvedeného dôvodu bude XXIX. kolokvium mladých jazykovedcov realizované online formou prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Program kolokvia Vám pošleme v priebehu najbližších týždňov. Avizovaný recenzovaný zborník abstraktov v tlačenej podobe bude po vydaní odoslaný poštou.

Vzhľadom na to, že časť konferenčného poplatku bola určená na organizačné zabezpečenie kolokvia, po konečnom vyúčtovaní nákladov (nevyhnutné organizačné zabezpečenie, tlač zborníkov a s tým súvisiace práce) Vás budeme informovať o tom, či a aká čiastka poplatku Vám bude vrátená.

Organizačný výbor konferencie sa teší na stretnutie!