Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Ivanovi Očenášovi
  • Ľubici Dvornickej
  • Viere Kováčovej

Novinky na stránke

  • 1. 10. 2021: Zverejnené nové podujatia v SJS pri JÚĽŠ SAV na jeseň 2021
  • 30. 9. 2021: Doplnená fotogaléria z prednášky J. Pekarovičovej v Bratislave

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

a

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave

vás srdečne pozývajú na

XXIX. kolokvium mladých jazykovedcov,

ktoré sa uskutoční

25. – 27. novembra 2020

online formou prostredníctvom aplikácie MS Teams.


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Organizátori tohtoročného Kolokvia mladých jazykovedcov sa tešia, že ste prejavili svoj záujem o účasť na tomto podujatí. Napriek neistej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu COVID-19 sa organizačný výbor do poslednej chvíle pokúšal o organizáciu prezenčnej formy konferencie. Z dôvodu opätovného zhoršenia epidemiologickej situácie a prijatia nových opatrení vládou Slovenskej republiky však bolo nutné pristúpiť k zrušeniu prezenčnej formy kolokvia. Z uvedeného dôvodu bude XXIX. kolokvium mladých jazykovedcov realizované online formou prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Program kolokvia Vám pošleme v priebehu najbližších týždňov. Avizovaný recenzovaný zborník abstraktov v tlačenej podobe bude po vydaní odoslaný poštou.

Vzhľadom na to, že časť konferenčného poplatku bola určená na organizačné zabezpečenie kolokvia, po konečnom vyúčtovaní nákladov (nevyhnutné organizačné zabezpečenie, tlač zborníkov a s tým súvisiace práce) Vás budeme informovať o tom, či a aká čiastka poplatku Vám bude vrátená.

Organizačný výbor konferencie sa teší na stretnutie!