Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Miloslave Sokolovej
 • Márii Stankovej

Novinky na stránke

 • 21. 5. 2023: Doplnené tézy k prednáške L. Urbancovej v Bratislave aj online
 • 12. 5. 2023: Pozvánka na jubilejnú prednášku Ľ. Liptákovej v Bratislave aj online
 • 10. 5. 2023: Pozvánka na vedecký seminár venovaný 80. výročiu založenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV a Valné zhromaždenie SJS pri JÚĽŠ SAV v Bratislave
 • 10. 5. 2023: Doplnené fotogalérie z prednášky P. Žiga, M. Rzepielu a M. Šimkovej
 • 2. 5. 2023: Pozvánka na prednášku L. Urbancovej v Bratislave aj online
 • 13. 4. 2023: Pozvánka na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, venovanú životnému jubileu D. Slančovej, v Prešove

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, v. v. i,
a

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.,

vás srdečne pozývajú

na vedecký seminár venovaný

80. výročiu založenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV,

ktorý sa uskutoční

19. septembra 2023

v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave.


Cieľom podujatia je venovať pozornosť uplynulým 80. rokom existencie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i., ktorý patrí k zakladajúcim ústavom Slovenskej akadémie vied a umení. Program podujatia má bilančný a spomienkový charakter. V prvej časti podujatia zaznejú dve plenárne prednášky.

Druhá časť podujatia bude patriť tematicky orientovanému okrúhlemu stolu s pozvanými hosťami a možnosťou zapojiť sa do diskusie. Témou okrúhleho stola, ktorý bude moderovať PhDr. Ingrid Hrubaničová, PhD., bude 80 rokov výskumu slovenského jazyka v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV.

Po diskusii za okrúhlym stolom bude nasledovať Valné zhromaždenie Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV‚ v. v. i., spojené s voľbou členov do výkonných a kontrolných orgánov spoločnosti, a po ňom slávnostné stretnutie prítomných pri čaši vína.

Dôležité informácie

 • Formulár na záväzné potvrdenie účasti: na vyplnenie tu
 • Termín na potvrdenie účasti: do 30. júna 2023
 • Miesto konania: Malé kongresové centrum SAV, Štefánikova 3, Bratilava
 • Kontaktná osoba: Katarína Gajdošová <katarina.gajdosova@korpus.juls.savba.sk>

Dokumenty

 • Pozvánka na podujatie (PDF)