Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Marianne Sedlákovej
  • Pavlovi Žigovi
  • Vladimírovi Patrášovi
  • Vladimírovi Benkovi

Novinky na stránke

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, v. v. i. – pobočka Banská Bystrica

a

Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela

Vás pozývajú na prednášku

prof. PaedDr. Vladimíra Patráša, CSc.,

s názvom

K architektúre lingvistickej štylistiky Dr. h. c. prof. PhDr. Jána Findru, DrSc. (1934 – 2019),

ktorá sa uskutoční

25. apríla 2024 od 14.00 hod.

vo Vzdelávacom centre Univerzitnej knižnice Mateja Bela v Banskej Bystrici (Tajovského 51).

K prednáške sa možno pripojiť aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams.

pozvanka.png