Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Mire Nábělkovej

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, v. v. i. – pobočka Banská Bystrica

vás srdečne pozýva na prednášku

prof. UAM dr hab. Magdaleny Graf
(Univerzita Adama Mickiewicza v Poznani)

s názvom

Komunikacja niewerbalna i jej zakłócenia,

ktorá sa uskutoční

21. marca 2022 od 13.30 do 15.00 hod.

v zasadacej miestnosti na Katedre slovenského jazyka a komunikácie (Tajovského 51).

Prednáška bude v poľskom jazyku.