Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

Novinky na stránke

  • Anne Šebestovej
  • Jane Končalovej

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV

vás srdečne pozýva na prednášku

Mgr. Natálie Kolenčíkovej, PhD.,

a

Mgr. Bc. Bc. Michala Místeckého, PhD.,

s názvom

Štýlometrické kľúče nielen k slovenskej literatúre,

ktorá sa uskutoční

6. decembra 2021 o 15.00 hod.

online prostredníctvom aplikácie Zoom* z Bratislavy.


Tézy prednášky:
Prednáška, ktorú predstaví Michal Místecký z Katedry českého jazyka Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity a Natália Kolenčíková z Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, zmapuje súčasné možnosti kvantitatívneho výskumu v oblasti literárnej vedy. Štatistika a vzorce sa v dejinách literárneho bádania objavili niekoľkokrát, ale ich uplatniteľnosť sa v období strojového spracovania textu násobne zvýšila. Analýzy v oblasti slovného bohatstva, dejovosti, kľúčových tém diela aj autorských kolokácií môžu stimulovať nové skúmania, ktoré sa budú opierať o intersubjektívne výsledky a ľahko reprodukovateľné experimenty. Všeobecnú časť prednášky doplní prezentácia konkrétneho výskumu – štýlometrického rozboru klenotu slovenskej poézie, Sládkovičovej Maríny, ktorý minulý rok knižne vyšiel vo vydavateľstve Veda. Na publikácii sa okrem prednášajúcich podieľali aj Martin Navrátil z Ústavu slovenskej literatúry SAV a nedávno zosnulý významný predstaviteľ tohoto odboru, Gabriel Altmann (1931 – 2020).


*Informácie k prihláseniu sa do aplikácie Zoom

  • Prihlasovacie údaje na prednášku – odkaz, Meeting ID: 920 6100 2246; Passcode: 360247

  • V prípade, že MÁTE vo svojom PC nainštalovanú aplikáciu Zoom, po kliknutí na odkaz uvedený vyššie sa zobrazí webová stránka s možnosťou Launch Meeting. Po kliknutí na ňu budete automaticky presmerovaní na prednášku cez svoju aplikáciu v počítači.

  • V prípade, že NEMÁTE vo svojom PC nainštalovanú aplikáciu Zoom, po kliknutí na odkaz uvedený vyššie sa zobrazí webová stránka s možnosťou Launch Meeting, pod ktorou sa menším písmom nachádza text Having issues with Zoom Client? Join from Your Browser Po kliknutí na odkaz Join from Your Browser budete presmerovaní na prednášku cez webový prehliadač.

  • V prípade, že sa chcete zapojiť do diskusie k prednáške, kliknite na ikonu Reactions na spodnej lište a tam na možnosť Raise hand. Tak sa v ľavom hornom rohu Vášho okna zobrazí zdvihnutá ruka, čo je signál pre predsedajúceho, že chcete aktívne vstúpiť do diskusie a môže Vás vyzvať.

  • Kontakt na technickú podporu počas prednášky: +421 907 687 851 (K. Gajdošová)