Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Ivanovi Očenášovi
  • Ľubici Dvornickej
  • Viere Kováčovej

Novinky na stránke

  • 1. 10. 2021: Zverejnené nové podujatia v SJS pri JÚĽŠ SAV na jeseň 2021
  • 30. 9. 2021: Doplnená fotogaléria z prednášky J. Pekarovičovej v Bratislave

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

vás srdečne pozýva na prednášku

Dr. Mariny Nikolić – Dr. Vesny Đorđević

s názvom

Nové partnerské pracovisko Ústav srbského jazyka Srbskej akadémie vied a umení (Институт за српски језик Cрпске академије наука и уметности – (САНУ) a možnosti medziakademickej spolupráce,

ktorá sa uskutoční

20. októbra 2021 (streda) o 13.30 hod.

v zasadacej miestnosti Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV (Panská 26, Bratislava) aj online prostredníctvom aplikácie Zoom.


Cieľom prezentácie je predstaviť pracovisko, ktoré nadviazalo spoluprácu s Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV na základe novej medziakademickej dohody medzi Srbskou akadémiou vied a umení a Slovenskou akadémiou vied v roku 2020. Prvou spoločnou témou bilaterálnej spolupráce je charakteristika súčasnej jazykovej situácie vo obidvoch lingvosocietach v rámci projektu Nové slová – nové médiá – nové tendencie v jazyku a spoločnosti v Srbsku a na Slovensku. Riešiteľky projektu za srbskú stranu predstavia štruktúru, organizáciu a výskumné smerovanie Ústavu srbského jazyka SANU a budú prezentovať svoje stanovisko k spoločnému výskumu a možnostiam ďalšej slovensko-srbskej medziakademickej spolupráce.
Prednáška bude v srbskom jazyku.