Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Marte Lackovej

Novinky na stránke

  • 10. 11. 2022: Zverejnený zborník príspevkov z XXX. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 3. – 5. 11. 2021 online v Bratislavy

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF TU v Trnave
a
Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV – pobočka v Trnave

vás v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku srdečne pozývajú na podujatie

Posunkový jazyk a špecifiká komunikácie nepočujúcich osôb

ktoré sa uskutoční

7. novembra 2022 od 14.40 hod. do 15.50 hod.

v miestnostiach 1P1 a 2P1 na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.


Podujatie pozostáva z troch častí:

  • 14.40 – 15.03: Mgr. Angela Hefty, PhD.: Špecifiká komunikácie s nepočujúcimi osobami (miestnosť 1P1)
  • 15.03 – 15.25: PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský: Posunkové jazyky sú "lazane" a hovorené jazyky "špagety" (miestnosť 1P1)
  • 15.30 – 15.50: MgA. Michal Hefty: Rýchlokurz slovenského posunkového jazyka (miestnosť 2P1)