Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Petrovi Ďurčovi

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF TU v Trnave
a
Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i. – pobočka v Trnave

vás srdečne pozývajú na prednášku

prof. PhDr. Jána Doruľu, DrSc.,

s názvom

Úlohy slavistiky vo výskume interlingválnych vzťahov v minulosti a súčasnosti,

ktorá sa uskutoční

8. novembra 2023 o 10. hod.

v aule Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Prednáška bude vysielaná aj prostredníctvom aplikácie MS Teams.


Prednáška bude tematicky zameraná na okolnosti a vlastné skúsenosti so zakladaním našej univerzity a katedry, chronologickú koncepciu slavistických výskumov, konfrontačné výskumy interlingválnych vzťahov medzi slovanskými a neslovanskými jazykmi a možnosti popularizácie slovenskej filológie.