Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

a

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, v. v. i. – pobočka Prešov

vás srdečne pozývajú na vedecký seminár

Stretnutie so štýlom.

Seminár sa bude konať

28. – 29. júna 2022 v Prešove.

Privítame príspevky o štýle uplatňujúcom sa v rôznych komunikačných sférach, resp. oblastiach verbálnej a neverbálnej komunikácie (jazyk, literatúra, preklad, umenie, filozofia, história, šport atď.).

Príspevky z vedeckého seminára vyjdú v recenzovanej elektronickej publikácii. Seminár sa bude realizovať v kombinovanej forme (prezenčne aj online).

Prihlášky prosíme poslať najneskôr do 5. júna 2022 na adresu styl.unipo@gmail.com. Termín odovzdania príspevkov v písomnej podobe do 31. august 2022.

Účasť na seminári je bez konferenčného poplatku.

Organizačný výbor

  • prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.

Kontaktné osoby:

  • Mgr. Martina Bodnárová, PhD.
  • Mgr. Stanislava Spáčilová, PhD.


Dokumenty