Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Lenke Ivančovej
  • Matejovi Považajovi
  • Daniele Slančovej
  • Jánovi Kopinovi
  • Jaromírovi Krškovi

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV – pobočka Prešov

vás srdečne pozýva na prednášku

doc. PhDr. Martiny Šmejkalovej, Ph.D.,
(Katedra českého jazyka, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova)

s názvom

Jazyk 19. století na materiále dobové žurnalistiky,

ktorá sa uskutoční

16. 6. 2020 (utorok) o 16.00 hod. online formou prostredníctvom platformy Microsoft Teams.

V prípade záujmu o prednášku, prosím, kontaktujte so žiadosťou o pozvánku predsedníčku prešovskej pobočky.