Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Marianne Sedlákovej
  • Pavlovi Žigovi
  • Vladimírovi Patrášovi
  • Vladimírovi Benkovi

Novinky na stránke

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

a

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, v. v. i. – pobočka Prešov

Vás srdečne pozývajú na vedecký seminár

Komunikácia v športe a o športe II.,

ktorý sa uskutoční

27. júna 2024 v Prešove.

Všetky informácie o podujatí, spôsobe prihlasovania aj konferenčnom poplatku nájdete tu.