Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Emilovi Tvrdoňovi

Novinky na stránke

 • 6. 5. 2021: Prednáška I. Vaňkovej DOČASNE ZRUŠENÁ. O náhradnom termíne vás budeme včas informovať.
 • 19. 4. 2021: Zverejnený zborník abstraktov z XXIX. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutočnilo v Trnave

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk

a

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

vás srdečne pozývajú

na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk III,

organizovanú pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Jany Pekarovičovej, PhD.,

ktorá sa uskutoční

1. – 2. februára 2021 online.Príspevky z konferencie budú publikované v recenzovanom vedeckom zborníku (Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave).

Vedeckí garanti

 • prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc., Bratislava

 • prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc., Bratislava

 • Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Michael Newerkla, Viedeň
 • prof. Svitlana Pachomova, DrSc., Užhorod – Prešov

 • prof. dr. hab. Maryla Papierz, Krakov
 • prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., Bratislava

 • doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc., Praha

 • doc. Marilena Felicia Luţa, PhD., Bukurešť
 • doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD., Bratislava
 • dr. hab. Mariola Szymczak-Rozlach, Katovice

Organizačný tím

 • Mgr. Michaela Mošaťová, PhD.
 • Mgr. Petra Kollárová, PhD.
 • Mgr. Helena Ľos Ivoríková

V prípade otázok a nejasností nás neváhajte kontaktovať na mailovej adrese konferencia.sas.2021@uniba.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť.