Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Marianne Kraviarovej
  • Alexandre Jarošovej
  • Renáte Panocovej

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, v. v. i. – pobočka Ružomberok

vás srdečne pozýva na prednášku

Mgr. Martiny Bodnárovej, PhD.
(Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove)

s názvom

Čo a ako hovoria exorcisti?
Lingvistický pohľad na jazyk súčasných slovenských exorcistov,

ktorá sa uskutoční

29. novembra 2023 o 13.00 hod.

v miestnosti F 201 na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku.