Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Petrovi Ďurčovi

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.,
a
Dialektologické oddelenie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i.,

Vás srdečne pozývajú na

vedecký seminár venovaný 100. výročiu narodenia medzinárodne uznávaného jazykovedca Antona Habovštiaka,

ktorý sa uskutoční

15. októbra 2024 v priestoroch meštianskeho domu Martineum v Bratislave.

Vedeckú časť spomienkového podujatia budú tvoriť pozvané prednášky zamerané na komplexné predstavenie jazykovedného diela tohto vedca, ako aj jeho významného prínosu pri systematickom budovaní pramenných fondov pre syntetické opisné i lexikografické práce slovenskej dialektológie a lingvistickej geografie.
Bližšie informácií o podujatí zverejníme čoskoro.