Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Podujatia zorganizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2020

  • A. Genčiová: Krízová komunikácia v mediálnom rámci (10. december 2020, online prednáška, Banská Bystrica)

  • XXIX. kolokvium mladých jazykovedcov (25. – 27. november 2020, online, Trnava)

  • N. Janočková: Slovník súčasného slovenského jazyka. Tradícia aj inovácia (9. november, Trnava, online)

  • ARANEA 2020. Webové korpusy ako nástroj vo výskume a vo vyučovaní (6. – 7. november 2020, online)

  • M. Šmejkalová: Jazyk 19. století na materiále dobové žurnalistiky (16. jún 2020, Prešov, online prednáška)

  • P. Odaloš: Modelovanie a modely chrématoným. Chrématonymá abstraktných ľudských výtvorov (chrononymum, faleronymum, akcionymum, dokumentonymum) (5. marec 2020, Banská Bystrica, jubilejná prednáška)

  • P. Odaloš: Krízová komunikácia ako fenomén súčasnosti (20. február 2020, Košice, prednáška)

  • Slovanské nárečia v čase a priestore (5. február 20120, Bratislava, vedecký seminár venovaný životnému jubileu prom. fil. Adriany Ferenčíkovej, CSc.)