Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Márii Koškovej
 • Renáte Gregovej

Novinky na stránke

 • 10. 11. 2022: Zverejnený zborník príspevkov z XXX. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 3. – 5. 11. 2021 online v Bratislavy

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Podujatia zorganizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2020

 • A. Genčiová: Krízová komunikácia v mediálnom rámci (10. december 2020, online prednáška, Banská Bystrica)
 • XXIX. kolokvium mladých jazykovedcov (25. – 27. november 2020, online, Trnava)
 • N. Janočková: Slovník súčasného slovenského jazyka. Tradícia aj inovácia (9. november 2020, Trnava, online)
 • ARANEA 2020. Webové korpusy ako nástroj vo výskume a vo vyučovaní (6. – 7. november 2020, online)
 • M. Šmejkalová: Jazyk 19. století na materiále dobové žurnalistiky (16. jún 2020, Prešov, online prednáška)
 • P. Odaloš: Modelovanie a modely chrématoným. Chrématonymá abstraktných ľudských výtvorov (chrononymum, faleronymum, akcionymum, dokumentonymum) (5. marec 2020, Banská Bystrica, jubilejná prednáška)
 • P. Odaloš: Krízová komunikácia ako fenomén súčasnosti (20. február 2020, Košice, prednáška)
 • Slovanské nárečia v čase a priestore (5. február 20120, Bratislava, vedecký seminár venovaný životnému jubileu prom. fil. Adriany Ferenčíkovej, CSc.)