Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Jane Končalovej
  • Jane Benkovičovej

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Podujatia zorganizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2020

  • A. Genčiová: Krízová komunikácia v mediálnom rámci (10. december 2020, online prednáška, Banská Bystrica)

  • XXIX. kolokvium mladých jazykovedcov (25. – 27. november 2020, online, Trnava)

  • N. Janočková: Slovník súčasného slovenského jazyka. Tradícia aj inovácia (9. november, Trnava, online)

  • M. Šmejkalová: Jazyk 19. století na materiále dobové žurnalistiky (16. jún 2020, Prešov, online prednáška)

  • P. Odaloš: Modelovanie a modely chrématoným. Chrématonymá abstraktných ľudských výtvorov (chrononymum, faleronymum, akcionymum, dokumentonymum) (5. marec 2020, Banská Bystrica, jubilejná prednáška)

  • P. Odaloš: Krízová komunikácia ako fenomén súčasnosti (20. február 2020, Košice, prednáška)

  • Slovanské nárečia v čase a priestore (5. február 20120, Bratislava, vedecký seminár venovaný životnému jubileu prom. fil. Adriany Ferenčíkovej, CSc.)