Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Marte Bugárovej
 • Jurajovi Hladkému

Novinky na stránke

 • 3. 7. 2021: Zverejnený zborník plných príspevkov z XXVI. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutočnilo v Prešove
 • 6. 5. 2021: Prednáška I. Vaňkovej DOČASNE ZRUŠENÁ. O náhradnom termíne vás budeme včas informovať.

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave

vás srdečne pozývajú na jubilejné

XXX. kolokvium mladých jazykovedcov,

ktoré sa uskutoční

3. – 5. novembra 2021

v Účelovom zariadení NR SR v Častej-Papierničke (v prípade nepriaznicej pandemickej situácie online formou).

Tematické zameranie kolokvia je primárne lingvistické, resp. filologické, ale nevylučujú sa ani príspevky z príbuzných odborov a interdisciplinárne témy. V prípade nadmerného záujmu o účasť budú uprednostnené lingvistické témy.
Podrobné informácie o doprave, strave, ubytovaní a platobné údaje potrebné na úhradu konferenčného poplatku zverejníme koncom septembra 2021. Predbežné informácie o cenách za ubytovanie a stravu nájdete na stránke Účelového zariadenia NR SR.


Registrácia a zaslanie abstraktu

 • Online: formulár (vrátane textu abstraktu do elektronického zborníka abstraktov v celkovej dĺžke max. 2 normostrany = 3600 znakov)

 • Termín registrácie: najneskôr do 12. 9. 2021

 • Rokovacie jazyky: všetky slovanské jazyky, angličtina, nemčina

Poplatky

 • Konferenčný poplatok: 30 €

 • Úhrada: bezhotovostne prevodom na účet (platobné údaje budú zverejnené po ukončení registrácie)

 • Termín na úhradu: najneskôr do 30. 9. 2021

Publikovanie príspevkov pre aktívnych účastníkov

 • Zborník: VARIA XXX (elektronický zborník plných príspevkov recenzovaný 2 posudzovateľmi)

 • Rozsah: max. 8 normostrán (14 400 znakov vrátane medzier)

 • Termín na odovzdanie: 31. 1. 2022

Dokumenty na stiahnutie

Organizácia

 • Organizačný výbor:
  • Mgr. Katarína Gajdošová, Ph.D.
  • Mgr. Bronislava Chocholová, PhD.
  • Mgr. Natália Kolenčíková, PhD.
  • Mgr. Mária Štupáková
 • Kontaktný e-mail: sjsprijulssav @ gmail.com