Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Miroslave Avramovovej
  • Ivete Bónovej

Novinky na stránke

  • 15. 2. 2021: S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 14. 2. 2021 nás opustil PhDr. Viktor Krupa, DrSc. Česť jeho pamiatke!

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave

vás srdečne pozývajú na jubilejné

XXX. kolokvium mladých jazykovedcov,

ktoré sa uskutoční

3. – 5. novembra 2021

v Účelovom zariadení Častá-Papiernička (v prípade nepriaznicej pandemickej situácie online formou prostredníctvom aplikácie MS Teams).

  • Viac informácií o prihlasovaní, termínoch, konferenčnom poplatku zverejníme na tejto stránke v priebehu mája 2021.