Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Mariánovi Gladišovi

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

XXVIII. kolokvium mladých jazykovedcov

sa uskutoční

v termíne 20. – 22. novembra 2019

v priestoroch Študentského domova UKF (Ul. Boženy Slančíkovej 1) v Nitre

pod záštitou nitrianskej pobočky SJS pri JÚĽŠ SAV.

Všetky informácie o podujatí vrátane prihlášky nájdete stránke nitrianskej pobočky.