Oddelenie súčasnej lexikológie a lexikografie JÚĽŠ SAV

Vedúca oddelenia: Bronislava Chocholová, pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 1998

Pracovníci oddelenia:

Ľubica Balážová, pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 1982

Vladimír Benko, pracovník JÚĽŠ SAV od r. 1990

Jana Hašanová, pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 2005

Martina Ivanová, pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 2018

Nicol Janočková, pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 2001

Alexandra Jarošová, pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 1980

Monika Kapustová, pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 2016

Natália Kolenčíková, pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 2018

Jana Končalová, pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 2005

Lucia Miháliková, pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 2018

Lenka Ocetová, pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 2006

Magdaléna Petrufová, pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 1973

Alexandra Šufliarska, pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 2002

Pracovníci oddelenia v minulosti:

Miroslava Avramovová, pracovníčka JÚĽŠ SAV v r. 2005 – 2016

Klára Buzássyová, pracovníčka JÚĽŠ SAV v r. 1961 – 2015

Mária Čierna, pracovníčka JÚĽŠ SAV v r. 1997 – 2009

Martina Kopecká, pracovníčka JÚĽŠ SAV v r. 2015 - 2019

Adriana Oravcová, pracovníčka JÚĽŠ SAV v r. 2002 – 2013

Anna Oravcová (v oddelení súčasnej lexikológie a lexikografie pracovala v rokoch 1995 – 2003)

Emília Porubská, pracovníčka JÚĽŠ SAV v r. 1996 – 2017

Miloslava Sokolová, pracovníčka JÚĽŠ SAV v r. 2014 – 2016

Anna Šebestová, pracovníčka JÚĽŠ SAV v r. 1986 - 2020

Marta Zamborová, pracovníčka JÚĽŠ SAV v r. 1997 – 2006

Dáša Zvončeková, pracovníčka JÚĽŠ SAV v r. 2005 – 2013