Atestačná komisia

Predseda:

 • PhDr. Ľubor Králik, CSc.

Tajomníčka:

 • Mgr. Katarína Balleková, PhD.

Členovia:

 • Mgr. Alexandra Jarošová, PhD.
 • Mgr. Nicol Janočková, PhD.
 • doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.
 • prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.

Externí členovia:

 • prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc.

 • prof. PhDr. Peter Ďurčo, CSc.


Kodifikačná a pravopisná komisia pri JÚĽŠ SAV

Interní členovia:

 • Hrubaničová, Ingrid
 • Chochol, Martin
 • Chocholová, Bronislava
 • Janočková, Nicol
 • Jarošová, Alexandra
 • Králik, Ľubor
 • Levická, Jana
 • Mislovičová, Sibyla
 • Múcsková, Gabriela
 • Valentová, Iveta
 • Vančová, Iveta

Externí členovia:

 • Bónová, Iveta (FF UPJŠ Košice)
 • Ivanová, Martina (FF PU Prešov)
 • Mikušiak, Marek (PedF TU Trnava)
 • Muziková, Katarína (FF UK Bratislava)
 • Ološtiak, Martin (FF PU Prešov)
 • Škorecová, Oľga (MK SR)
 • Závodný Andrej, (PedF TU Trnava)


Slovenská onomastická komisia

Predseda:

 • Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.

Tajomníčka:

 • Mgr. Iveta Valentová, PhD.

Členovia predsedníctva:

 • PaedDr. Ján Bauko, PhD.

 • PhDr. Milan Harvalík, Ph.D.

 • Doc. PaedDr. Mária Imrichová, PhD.

 • Prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
 • PaedDr. Andrej Závodný, PhD.

 • Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.