Atestačná komisia

Predseda:

  • PhDr. Ľubor Králik, CSc.

Tajomníčka:

  • Mgr. Katarína Balleková, PhD.

Členovia:

  • Mgr. Alexandra Jarošová, PhD.
  • Mgr. Nicol Janočková, PhD.
  • doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.
  • prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.

Externí členovia:

  • prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc.

  • prof. PhDr. Peter Ďurčo, CSc.