Commissions

Members of the Codification Commission (Group) at the Ľ. Štúr Institute of Linguistics of SAS

(dealing with the issues of the Dictionary of Contemporary Slovak)

PhDr. Klára Buzássyová, CSc., (vedúca)

PhDr. Ingrid Hrubaničová, PhD.

Mgr. Bronislava Chocholová, PhD.

Mgr. Alexandra Jarošová, CSc.

PhDr. Ľubor Králik, CSc.

PhDr. Sibyla Mislovičová

doc. PhDr. Slavomír Ondrejovič, CSc.

PhDr. Mária Šimková, Ph.D.


The Slovak Onomastic Commission at the Ľ. Štúr Institute of Linguistics of the Slovak Academy of Sciences

President

Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.

Secretary

Mgr. Iveta Valentová, PhD.

Members of the Board

PaedDr. Ján Bauko, PhD.

PhDr. Milan Harvalík, Ph.D.

Doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

PaedDr. Andrej Závodný, PhD.

Prof. PhDr. Pavol Žigo, Csc.