Oddelenie jazykovej kultúry a terminológie JÚĽŠ SAV

Vedúca oddelenia:

Sibyla Mislovičová (* 1958), pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 1985 (v oddelení od r. 1995)

Pracovníci oddelenia:

Denisa Dovičovičová, pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 2017

Silvia Duchková (* 1958), pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 1992

Dana Guričanová (* 1959), pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 2014

Ingrid Hrubaničová (* 1965), pracovníčka JÚĽŠ SAV v r. 1988 – 1995 a od r. 2012

Sibyla Mislovičová (* 1958), pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 1985 (v oddelení od r. 1995)

Judita Páleníková, pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 2021

Iveta Vančová (* 1961), pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 2003