Dialektologické oddelenie JÚĽŠ SAV

Vedúca oddelenia: Katarína Balleková (* 1970), pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 1994

Pracovníci oddelenia:

Ľubica Dvornická (* 1963), pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 1988

Adriana Ferenčíková (* 1940), pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 1961

Martin Chochol (* 1979), pracovník JÚĽŠ SAV od r. 2002

Gabriela Múcsková (rod. Barančoková) (* 1966), pracovníčka JÚĽŠ SAV v r. 1989 – 1995, od r. 2005

Patrícia Ráczová, pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 2017

Miloslav Smatana (* 1959), pracovník JÚĽŠ SAV od r. 1984

Dagmar Šimunová (* 1956), pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 2010

Mária Štupáková (interná doktorandka)

Pavol Žigo (* 1953), pracovník JÚĽŠ SAV