vás pozývajú na workshop:

Korpusy CURLICAT - zloženie, anotácia, vyhľadávanie

Termín: 28. 11. 2022, 10:00 – 11:00

Miesto: zasadacia miestnosť JÚĽŠ SAV

Radovan Garabík

Na workshope budú prezentované dva korpusy písaného slovenského jazyka, ktoré vznikli v rámci projektu CURLICAT. Korpusy sú voľne dostupné, sú lematizované, morfologicky anotované, syntakticky parsované, s rozpoznávaním pomenovaných entít a s terminologickou anotáciou.

Workshop bude hybridný, na mieste aj online prostredníctvom platformy ZOOM. Odkaz pošleme iba registrovaným záujemcom.

Kontakt: curlicat@juls.savba.sk