curlicat-logo.png

2020-06-01 – 2022-11-30

Cieľom projektu je zostaviť aktuálne korpusy textov v siedmich jazykoch konzorcia (bulharský, chorvátsky, maďarský, poľský, rumunský, slovenský a slovinský) v oblastiach relevantných pre strojový preklad v kontexte európskych inštitúcií. Hlavné pokrytie bude v oblastiach relevantných pre DSI v rámci CEF, ako sú eHealth, Europeana alebo eGovernment. Cieľom riešiteľov z JÚĽŠ SAV je identifikácia nevyváženej štýlovo-žánrovej distribúcie textov, koordinácia zabezpečenia možnosti použitia autorských diel na základe autorských zákonov, získavanie dodatočných textov; získanie textov, kompilácia a komplexná lingvistická anotácia korpusu slovenských textov.

Koordinátor: Nyelvtudományi Kutatóközpont

Partneri:

Stránka projektu: https://curlicat-project.eu/

Novinky


🇪🇺 Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy.