Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch

Medzinárodná vedecká konferencia bude orientovaná na tieto výskumné oblasti: metajazykový diskurz a interkultúrna komunikácia v Európskej únii a na Slovensku, jazyk, ideológia a moc, jazykové práva ako súčasť ľudských práv, jazyková legislatíva na Slovensku a v Európe, jazyková globalizácia, jazykový purizmus.

Miesto konania: Pálffyho palác, Zámocká ulica, Bratislava.

Dátum konania: 20. - 21. 5. 2014

  • Program konferencie (PDF)

  • Pozvánka (PDF)

  • Call for Papers (PDF)

  • Registračný formulár ODT, DOC

  • Registration form: ODT, DOC