Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda 2003. 244 s. ISBN 80-224-0732-1.

tradicia_a_perspektivy.png

  • Príspevky v zborníku sú tematicky usporiadané do piatich okruhov: metodologické východiská gramatiky, metodologické východiská morfológie, riešenie konkrétnych morfologických otázok, metodologické východiská syntaxe, riešenie konkrétnych syntaktických , resp. gramatických otázok.

PDF