Ľudovít Štúr a reč slovenská. Prednášky z konferencie konanej 13. – 14. júna 2006 v Bratislave. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 2007. 194 s. ISBN 978-80-224-0987-2.

ludovit_stur.png

  • Táto publikácia obsahuje štúdie, ktorých základom sú prednášky z konferencie o Ľudovítovi Štúrovi z r. 2006. Skúma sa v nich kontext štúrovskej kodifikácie, porovnáva sa Nauka reči Slovenskej a Nárečia slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí s inými súdobými kodifikačnými aktivitami, analyzujú sa kultúrne a spoločenské podmienky, v ktorých tieto dva spisy vyšli, zhŕňajú sa výsledky niektorých nových štúrovských výskumov a upravujú sa niektoré tradované omyly a nepresnosti.

PDF