Ľudovít Novák – tvorca modernej slovenskej jazykovedy a zakladateľ SAVU. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 2011. 211 s. ISBN 978-80-224-1184-4.

ludovit_novak_tvorca.png

  • Zborník obsahuje prenášky, ktoré odzneli na sympóziu s názvom Akademik Ľudovít Novák – tvorca modernej slovenskej jazykovedy a zakladateľ Slovenskej akadémie vied a umení konanom 25. septembra 2008 v Bratislave pri príležitosti 100. výročia narodenia prof. PhDr. Ľudovíta Nováka, DrSc., akademika SAV.

PDF