Iugi observatione... Jubilejný zborník na počesť Ľubomíra Ďuroviča. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 2008. 216 s. ISBN 978-80-224-1043-4.

iugi_observatione.png

  • Zborník príspevkov z medzinárodného sympózia Jazyk – Kultúra – Spoločnosť venovaného 80. narodeninám prof. PhDr. Ľubomíra Ďuroviča, významného rusistu, slovakistu, slavistu a kulturológa.

PDF