Rozpoznávanie pomenovaných entít

Korpusy a modely sú dostupné pod licenciou CreativeCommons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Citácia: Radovan Garabík: Rozpoznávanie pomenovaných entít v slovenčine – webové rozhranie. In: Slovenská reč, roč. 86, 2021, č. 3, s. 402 – 405.