Deň otvorených dverí 2023 v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Počas Týždňa vedy a techniky 2023 (6. – 12. november 2023) otvárame dvere Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i., širokej verejnosti v rámci Dňa otvorených dverí 2023, ktorý sa uskutoční 9. novembra v čase od 14:00 do 17:00.

Interaktívne podujatie vám priblíži prácu jazykovedkýň a jazykovedcov jednotlivých oddelení prostredníctvom hravej formy a priateľskej diskusie. Príďte si okrem rozšírenia vedomostí napísať aj svoje meno v hlaholike či štúrovčine, pokúste sa prepísať z hlaholiky tajné správy do spisovnej slovenčiny, rozlúskajte lásky štúrovcov, vyskúšajte si pexeso s tematikou Štúrových mesiacov alebo si urobte fotku so Štúrom.

Tešia sa na vás jazykovedkyne a jazykovedci z JÚĽŠ!


Báseň v štúrovčine – literárna súťaž pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2023

Napíšte ľubovoľnú básničku v štúrovskej slovenčine minimálne v rozsahu 8 veršov a vyhrajte zaujímavé ceny. Najlepších z vás odmeníme slovníkom, tričkom a šiltovkou!

Ak potrebujete pomôcť so štúrovčinou, pohrajte sa s naším špecializovaným nástrojom LUDEVÍT – automatický prekladač do štúrovskej slovenčiny (https://www.juls.savba.sk/ludevit/).

Básne posielajte na e-mailovú adresu kristina.bobekova@korpus.juls.savba.sk do 26. novembra 2023.