Toto je automatickí prekladač textu zo spisovnej Slovenčini do štúrovskej.
Napíšťe krátki text v spisovnom nárečí so správnou diakritikou a klikňiťe na «prelož».




Alebo URL ktoruo chceťe preložiť:

Vísledok zobraz v NFKD normalizácii (prečo bi som mau?)

Prekladač si všimli víznamnje veďeckje kapaciti, čo zrejme znamená, že bou povíšení z úrovňe zábavnej hrački na serioznuo veďeckuo ďjelo, naprjek svojej jednoduchosťi, primitivnosťi a ňedostatkom. Nuž, asi dačo čiňíme správňe.

Puovodní cjel stránki zostáva zachovaní: slúžiť má hlavňe na pobaveňja a popularizovaňja veďeckjeho vískumu jazika.

V každom prípaďe, Vaše názori muožeťe posjelať aj naďalej na adresu ludevit @ juls.savba.sk

Pozri aj: Nauka reči Slovenskej