Aký bol Týždeň vedy a techniky 2022 v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.?

Počas Týždňa vedy a techniky 2022 otvoril Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i. dvere širokej verejnosti v rámci podujatia Deň otvorených dverí, ktoré sa uskutočnilo 10. novembra v čase od 14:00 do 17:00 hod.

Návštevníci podujatia mali možnosť nielen nahliadnuť do priestorov Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i., ale aj otestovať si svoje znalosti z jazyka. Cieľom interaktívneho podujatia bolo priblížiť prácu jazykovedkýň a jazykovedcov jednotlivých oddelení prostredníctvom hravej formy a prívetivej diskusie.

Počas podujatia sa mohli návštevníci zapojiť do súťaže o knižné publikácie z produkcie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i. Návštevníci, ktorí v sebe prebudili súťaživého ducha, mohli interaktívnou a hravou formou získať pečiatky potrebné na zaradenie do súťaže. Zábavné jazykové úlohy a cvičenia, ktoré boli špecifické pre každé oddelenie, vtiahli návštevníkov hlbšie do poznania výskumných oblastí Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i. Návštevníci, ktorí súťažili o najžiadanejšie publikácie, zbierali pečiatky, ktoré mohli získať za vyriešenie krátkej jazykovej úlohy, zodpovedanie jednoduchých otázok z oblasti jazykovedy či za rozlúštenie zábavných jazykových hier. Na zaradenie do súťaže bolo potrebné získať šesť rôznych pečiatok, čiže za každé oddelenie návštevníci získali jednu pečiatku. Do súťaže o knižné publikácie sa zapojilo 27 návštevníkov z celkového počtu cca 50 návštevníkov.

Knižné výhry, ktoré získali návštevníci podujatia Deň otvorených dverí v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i. počas Týždňa vedy a techniky 2022:

1. Skloňovanie podstatných mien v slovenčine s korpusovými príkladmi (Mária Miklušová)

2. Časovanie slovies v slovenčine (Michal Kečkeš)

3. Stručný etymologický slovník slovenčiny (Bianka Terjéková)

4. Slovenčina na každý deň (Adam Molnár)

5. Rozličnosti o slovenčine (Kristína Hoľková)

6. Spytovali ste sa (Zuzana Révészová)

7. Juraj Fándly: Piľní domajší a poľní hospodár II (Tatiana Larišová)

Okrem súťaže o knižné publikácie mohli návštevníci získať ďalšie odmeny v Zábavnej zóne so Štúrom. Zábavná zóna nepodliehala zbieraniu pečiatok, ale návštevníci mohli získať ako odmenu pero, ceruzku, magnetku, záložku, plátennú tašku, tričko či šiltovku s logom Slovenského národného korpusu. Návštevníci si na tomto mieste mohli skúsiť nielen napísať svoje meno v hlaholike, ale aj rozlúštiť slová napísané v hlaholike a prepísať ich do súčasnej slovenčiny, rozlúskať lásky Štúrovcov či zahrať si pexeso s tematikou Štúrových mesiacov. Stálou súčasťou Zábavnej zóny so Štúrom je výstava fotografií lubinských Štúrovcov, ktoré ústavu v roku 2015 poskytla Ivana Elgyütt. Fotografie dokumentujú životné osudy Štúrovcov z Lubiny od roku 1761 až po súčasnosť. Stálicou Zábavnej zóny so Štúrom je maketa Ľudovíta Štúra v životnej veľkosti, ktorú nám podarovali nadaní žiaci zo Základnej umeleckej školy sv. Cecílie v Bratislave. Tí ju vyrobili pri príležitosti narodeninového festivalu Štúr-žúr v roku 2015 a odvtedy je „papierový“ Ľudovít Štúr pevnou súčasťou Zábavnej zóny so Štúrom. Návštevníci si mohli okrem iného urobiť fotku s Ľudovítom Štúrom spolu s rekvizitami v podobe fúzov, brady, pier či tematických národnobuditeľských výrokov.


Okrem Dňa otvorených dverí počas Týždňa vedy a techniky 2022 pripravil Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i. literárnu súťaž Báseň v štúrovčine, ktorá prebiehala od 4. novembra do 13. novembra.

Pomocníkom pri písaní básní v štúrovčine bol špecializovaný nástroj Ludevít – prekladač do štúrovskej slovenčiny (https://www.juls.savba.sk/ludevit/).

Do literárnej súťaže bolo prihlásených 150* básní z celého Slovenska, ktoré nájdete tu → súťažné básne (pdf).

Vzhľadom na obrovský záujem o súťaž a množstvo básní vyhlási Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i. výsledky literárnej súťaže Báseň v štúrovčine 12. decembra 2022.

*Zverejnené sú len tie básne, ktorých autorky a autori poskytli súhlas so zverejnením. Súhlas so zverejnením autorskej tvorby básní na internetových stránkach juls.savba.sk a korpus.sk nepodlieha zaradeniu do súťaže, a teda do súťaže boli zaradené všetky prihlásené básne.