vás pozývajú na:

Spoločný český a slovenský workshop projektu European Language Grid

Termín: 18. 10. 2021, 9:00 – 13:00, online

Stretnutie je určené pre záujemcov o počítačové spracovanie prirodzeného jazyka (NLP) na Slovensku z vedeckovýskumnej a komerčnej sféry. Cieľom stretnutia je prezentácia platformy European Language Grid a diskusia účastníkov o ďalšom rozvoji a možnostiach NLP.

Seminár sa uskutoční online prostredníctvom platformy ZOOM. Odkaz pošleme iba registrovaným záujemcom.

Program

 • 9:00 Úvodné slovo
  • Barbora Vidová-Hladká, ředitelka ÚFAL MFF UK
  • Gabriela Múcsková, riaditeľka JÚĽŠ SAV
 • 9:10 Georg Rehm (DFKI): Introduction to ELG (automatické české titulky)
 • 9:40 Jan Hajič (ÚFAL): Automatické zpracování jazyka v Česku (with automatic English subtitles)
 • 10:05 Radovan Garabík (JÚĽŠ): Automatické spracovanie jazyka na Slovensku
 • 10:30 PRESTÁVKA
 • 10:45 Jan Hajič (ÚFAL): Projekt ELE (European Language Equality) (with automatic English subtitles)
 • 11:10 Martin Popel (ÚFAL): O strojovém překladu (with automatic English subtitles)
 • 11:30 Zdeněk Krňoul (ZČU Plzeň): Znakový jazyk (with automatic English subtitles)
 • 12:00 DISKUSIA
 • 13:00 ZÁVER

Kontakt: elg@juls.savba.sk