Počítačové spracovanie jazyka na Slovensku

online stretnutie

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV a slovak.AI vás pozývajú na online stretnutie:

Počítačové spracovanie jazyka na Slovensku

Termín: 24. 6. 2020

Čas: 13:00 – 15:00

Stretnutie je určené pre záujemcov o počítačové spracovanie prirodzeného jazyka (NLP) na Slovensku z vedeckovýskumnej a komerčnej sféry. Cieľom stretnutia je oboznámiť sa navzájom s aktuálnymi metódami a stavom aplikovaného výskumu v oblasti NLP, ako aj s prebiehajúcimi komerčnými aktivitami, možnosťami a perspektívou do budúcnosti.

Stránka stretnutia a registrácia.