O slovách a skutkoch

Vyjadrenie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra k aktuálnej situácii po útoku na dúhovú komunitu

V Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV sa venujeme výskumu jazyka už 79 rokov a veľmi dobre si uvedomujeme obrovskú silu slov, ktorými ako ľudia dennodenne komunikujeme a tým aj konáme.

Slovami predsa sľubujeme, prosíme, zľahčujeme, klameme či strašíme. Vyjadrujeme nimi významy, čím sa stávame pre ostatných zrozumiteľnými. Práve preto sa slovami usilujeme nielen zmysluplne sprostredkovať naše videnie sveta, ale tak trochu si ten svet i prispôsobiť, prikrášliť v náš prospech, aby lepšie poslúžil našim (komunikačným) cieľom – slovom manipulujeme s pozornosťou iných. V otázke základných ľudských práv sa však nedá nič prikrášliť. Buď ich niekto má, alebo nie. Dúhová komunita je rovnocenná súčasť našej spoločnosti, v ktorej by mali platiť rovnaké práva pre všetkých ľudí.

A hoci by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že „reči sa hovoria, chlieb sa je“, v skutočnosti slová nielenže vedú ku skutkom, ale v okamihu každého ich vyrieknutia sú už našimi skutkami.

Slovami protirečíme i podporujeme, zraňujeme i liečime, slovami vyznávame lásku, a tým rozhodujeme napríklad aj o tom, čo pre nás slovo láska znamená.

láska -ky lások ž.

  • 1. (i ku komu, k čomu) ▶ kladný citový vzťah, silná náklonnosť k niekomu, k niečomu (k inej osobe, k idei, veci, k sebe samému); op. nenávisť, odpor
    2. (i ku komu) ▶ silná náklonnosť k určitej osobe na základe telesnej, duševnej a citovej príťažlivosti, ľúbostný cit, milovanie; op. nenávisť
    3. hovor. ▶ milovaná osoba, milenec, milenka; predmet hlbokého záujmu, záľuba


Vyhlásenie Predsedníctva SAV je prístupné tu.