Doplňujúce voľby člena Vedeckej rady Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., so sídlom Panská 26, 811 01 v Bratislave vyhlasuje doplňujúce voľby na obsadenie jedného miesta člena vedeckej rady, ktoré sa uskutočnia 1. februára 2023.

Záujemcovia predkladajú svoju kandidatúru elektronicky na adresu bronislava.chocholova@juls.savba.sk najneskôr do 27. januára 2023.