Vedenie

Riaditeľka: doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.

gabriela.mucskova @ juls.savba.sk

Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Bronislava Chocholová, PhD.

bronislava.chocholova @ juls.savba.sk

Predseda vedeckej rady: PhDr. Ľubor Králik, CSc.

lubor.kralik @ juls.savba.sk

Vedecká tajomníčka: PhDr. Sibyla Mislovičová

sibyla.mislovicova @ juls.savba.sk