Vedenie

Riaditeľka:

  • doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.
  • gabriela.mucskova @ juls.savba.sk

Zástupkyňa riaditeľky:

  • Mgr. Bronislava Chocholová, PhD.
  • bronislava.chocholova @ juls.savba.sk

Predseda vedeckej rady:

  • PhDr. Ľubor Králik, DSc.

  • lubor.kralik @ juls.savba.sk

Vedecká tajomníčka:

  • Mgr. Jana Levická, PhD.
  • jana.levicka @ korpus.juls.savba.sk


Sekretariát

Katarína Krajčovičová

  • katarina.krajcovicova @ juls.savba.sk
  • Telefón: +421 2 5443 1761, +421 2 5443 1762