Činnosť oddelenia

  • zabezpečovanie priebežnej akvizície jazykovednej literatúry na základe systematického sledovania domácej i zahraničnej odbornej literatúry v súlade so zameraním ústavu a podľa požiadaviek zamestnancov
  • zhromažďovanie a komplexné spracúvanie prírastkov fondov (evidencia, katalogizácia)
  • spravovanie a ochraňovanie knižničných a informačných fondov a sprístupňovanie ich interným a externým používateľom
  • dopĺňanie katalógov kníh, časopisov a špeciálnych materiálov, vedenie aktuálneho zoznamu každoročne prichádzajúcich periodík a ročeniek
  • poskytovanie medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej výmeny publikácií
  • pripravovanie výstav a výstaviek (prírastkov, tematické a. i.)
  • poskytovanie reprografickej služby (xerokópie) pre pracovníkov ústavu.