Časopis TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin je interdisciplinárny recenzovaný odborný časopis zameraný na oblasť prenosu technológií a inovácií do praxe. Autormi odborných článkov sú skúsení experti v tejto oblasti prevažne z akademického a vedeckého prostredia.

Časopis je určený nielen akademikom, vedcom, pracovníkom centier transferu technológií, ale aj študentom rozličných odborov. Časopis je indexovaný v medzinárodných databázach DOAJ, EBSCO, Pro Quest a OpenAIRE.

Vedeli ste, že v ňom môžete publikovať a prezentovať aj témy ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie alebo úspechy vašej vedeckej inštitúcie pri spolupráci s praxou?

Prečítajte si o možnostiach publikovania v časopise TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin na: https://bit.ly/3x1drsT.

Viac informácií o časopise nájdete na: https://ttb.sk/.