Synonymický slovník slovenčiny

Slovník obsahuje okolo 40 000 heslových statí, z čoho je 30 000 odkazových hesiel. Za synonymá sa v slovníku pokladajú nielen slová významovo totožné, ale aj slová významovo blízke, t. j. také, ktoré popri významovej zhode vykazujú aj isté rozdiely. Hoci sa pri opise lexikálnych synoným vychádza zo stavu v súčasnom spisovnom jazyku, v záberoch synonymických radov sa hranica spisovnosti neraz prekračuje, pretože aj v oblasti synonymie pôsobí dynamika jazyka.

Vyhľadávanie

textová časť

slovníková časť

Posledné vydanie

Synonymický slovník slovenčiny. Red. M. Pisárčiková. 3. nezm. vyd. Bratislava: Veda 2004. 998 s. ISBN 80-224-0801-8 (kolektív autorov: A. Anettová, I. Hrubaničová, Š. Michalus, E. Pícha, M. Pisárčiková, M. Považaj, E. Tibenská).

Staršie vydania

Synonymický slovník slovenčiny. Red. M. Pisárčiková. 2. oprav. vyd. Bratislava: Veda 2000. 998 s. ISBN 80-224-0585-X (kolektív autorov: A. Anettová, I. Hrubaničová, Š. Michalus, E. Pícha, M. Pisárčiková, M. Považaj, E. Tibenská).

Synonymický slovník slovenčiny. Red. M. Pisárčiková. 1. vyd. Bratislava: Veda 1995. 998 s. ISBN 80-224-0427-6 (kolektív autorov: A. Anettová, I. Hrubaničová, Š. Michalus, E. Pícha, M. Pisárčiková, M. Považaj, E. Tibenská).