Rodokmeň Ľudovíta Štúra

autorka K. Bobeková, materiál poskytla I. Šusterová

Ťažko by sme hľadali Slováka, ktorý nepočul o Ľudovítovi Štúrovi. Málokto však vie, že jeho korene siahajú do Lubiny, malej obce pod Javorinou, kde sa z Trenčína presťahovali jeho starí rodičia. Z originálne spracovaného rodokmeňa sa dozviete podrobnosti o rodine Ľudovíta Štúra, rodokmeň dopĺňajú portréty členov rodiny Štúrovcov a súvisiace dobové písomné záznamy.

Kvízy a úlohy o Ľudovítovi Štúrovi

autorky A. Karčová, K. Chlpíková, M. Kajanová

Kvízy o Ľudovítovi Štúrovi

Poznáte život a dielo Ľudovíta Štúra? Neváhajte a otestujte si vedomosti. K dispozícii je 5 kvízov rozdelených podľa vekových kategórií:
 • kvíz 1 (deti od 0 – 10 rokov) PDF
 • kvíz 2 (žiaci 5. – 7. ročníka ZŠ) PDF
 • kvíz 3 (žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ) PDF
 • kvíz 4 (študenti SŠ) PDF
 • kvíz 5 (študenti VŠ a dospelí) PDF
 • správne odpovede PDF

120 otázok a odpovedí o Ľudovítovi Štúrovi

Chcete si zostaviť vlastný test? Alebo si zasúťažiť v skupinách? Potom vám iste pomôže 120 tematicky zatriedených úloh, v ktorých treba vybrať z troch možností jednu správnu odpoveď.
 • návod PDF
 • 120 kvízových otázok ODT PDF
 • správne odpovede PDF

Tvorivé úlohy o Ľudovítovi Štúrovi

Ak radi čítate a ste tvorivý typ, skúste sa začítať do zaujímavých textov vybratých z prílohy Štúrových Slovenských národných novín pod názvom Orol tatranský (v origináli Orol tatránski) a vypracovať nasledujúce úlohy.
 • 1. text s úlohami PDF
 • 2. text s úlohami PDF

Lásky štúrovcov

Aj štúrovci mali svoje študentské lásky a platonické vzťahy, a nie všetky skončili šťastne pri svadobných zvonoch. Skúste si zahrať hru, pri ktorej vytvoríte kamarátske, priateľské a manželské dvojice, a popri tom sa dozviete mnoho zaujímavého o dobe, v ktorej žil Ľudovít Štúr.
 • texty a úlohy PDF
 • portréty PDF

Štúrove mesiace

Ľudovít Štúr vytvoril na základe existujúcich slovanských názvov vlastné pomenovania mesiacov. Skúste si zahrať nasledujúcu hru podobnú pexesu a dozviete sa viac aj o pôvode (etymológii) týchto názvov.
 • návod na hru PDF
 • mesiace v tabuľkách PDF
 • legenda a etymológia PDF

Aplikácie

autori R. Garabík, J. Levická, T. Vančo

LUDEVÍT – prekladač do štúrovskej slovenčiny

Vedeli ste, že Štúrova slovenčina neobsahovala ľ, y, ä? Chceli by ste sa zahrať na prekladateľov a prepísať súčasný slovenský text podľa Štúrových pravopisných pravidiel? V tom prípade vám určite pomôže aplikácia LUDEVÍT.

LUDEVÍT je automatizovaný prekladač, ktorý dokáže prepísať texty zo štandardnej do štúrovskej slovenčiny na úrovni pravopisu a čiastočne aj slovnej zásoby. Slúži na demonštráciu štúrovskej slovenčiny a ako pomôcka pre prekladateľov do štúrovčiny. Je dostupný pod licenciou GNU GPL v. 2.0.

ŠTÚROVCI – generátor štúrovských mien

Možno ste počuli, že štúrovci si pri pamätnej ceste na Devín, ktorá sa uskutočnila 24. apríla 1836, vybrali k svojim oficiálnym menám ďalšie symbolické slovanské mená. Nemusíte byť smutní, že ste sa na tejto udalosti nezúčastnili, aplikácia ŠTÚROVCI vám za pár sekúnd vyberie pekné slovanské meno.

Pozdravy a blahoželania Ľudovítovi Štúrovi

autormi sú aktívni súťažiaci, ktorí vyplnili kvíz počas podujatia Štúr-žúr, a ôsmaci zo ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči

Posolstvo Ľudovíta Štúra je aj v súčasnosti živé a aktuálne. Prečítajte si slová uznania, listy, básne a blahoželania, ktoré napísali deti aj dospelí Ľudovítovi Štúrovi k jeho okrúhlemu výročiu narodenia. A môžete pridať aj svoje vlastné vyznania, čím vás osobnosť a dielo Ľudovíta Štúra inšpirujú.
 • blahoželania PDF
 • vaše vlastné texty posielajte sem: stur-inspiracie @ juls.savba.sk.

Poznámka: Obsah tejto stránky môžete využiť pod licenciou Creative Commons 4.0 CC-BY SA.