4. zväzok SLOVNÍKA SÚČASNÉHO SLOVENSKÉHO JAZYKA už v predaji

sssj-4.png

kolektív autorov Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV Slovník súčasného slovenského jazyka, 4. zv. (O – Pn)

Vo štvrtom zväzku (O – Pn) SLOVNÍKA SÚČASNÉHO SLOVENSKÉHO JAZYKA nájdu používatelia na 1 128 stranách informácie o 15 329 heslových slovách:

• výklad významu,

• gramatickú charakteristiku,

• normatívne a štylistické hodnotenie,

• synonymá a antonymá,

• príklady používania slov čerpané z bohatých a autentických jazykových zdrojov,

• a mnoho ďalších užitočných údajov.

Slovník zachytáva 3 083 frazeologizmov a iných ustálených spojení aj základnú terminológiu v podobe jednoslovných alebo viacslovných terminologických pomenovaní z približne 100 vedných oblastí. Súčasťou slovníka je osobitná príloha obsahujúca názvy obcí a ich častí na Slovensku s príslušnými obyvateľskými menami a odvodenými prídavnými menami.