Slovník slovenského jazyka (1959 – 1968)

Cieľom slovníka bolo zachytiť čo najúplnejšie slovnú zásobu spisovnej slovenčiny, ako sa postupne vyvinula, štylisticky rozvrstvila a ustálila od klasického obdobia slovenskej literatúry až do obdobia socialistickej výstavby. V slovníku sa zaznamenávajú spravidla iba také slová, ktoré sú doložené v slovníkovej kartotéke (v excerptoch). V čase odovzdania 1. dielu do sadzby kartotéka obsahovala približne 3 a pol milióna excerpčných lístkov a v ďalších rokoch sa dopĺňala. Ambíciou slovníka bolo zachytiť celonárodnú slovenskú frazeológiu i dobovú odbornú terminológiu (okrem úzko špeciálnych termínov).

V slovníkovej časti sa dá vyhľadávať tu.

Bibliografické údaje

Slovník slovenského jazyka. I. A – K. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1959. 815 s. (kolektív autorov: V. Albrechtová, V. Budovičová, M. Hayeková, L. Jakubičková, R. Schnek, E. Smiešková, M. Šalingová, M. Urbančok)

Slovník slovenského jazyka. II. L – O. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1960. 648 s. (kolektív autorov: V. Albrechtová, O. Kajanová, F. Kočiš, M. Marsinová, Š. Michalus, E. Smiešková, M. Šalingová, M. Urbančok, Š. Vragaš).

Slovník slovenského jazyka. III. P – R. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1963. 912 s. (kolektív autorov: V. Budovičová, K. Buzássyová, K. Habovštiaková, M. Hayeková, O. Kajanová, F. Kočiš, M. Marsinová, Š. Michalus, Š. Peciar, J. Pikorová, M. Pisárčiková, V. Slivková, E. Smiešková, M. Šalingová, Š. Vragaš, Š. Peciar).

Slovník slovenského jazyka. IV. S – U. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1964. 760 s. (kolektív autorov: V. Budovičová, K. Buzássyová, K. Habovštiaková, M. Hayeková, O. Kajanová, A. Keder, F. Kočiš, Š. Michalus, Š. Peciar, M. Pisárčiková, V. Slivková, E. Smiešková, M. Urbančok, Š. Vragaš).

Slovník slovenského jazyka. V. V – Ž. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1965. 848 s.(kolektív autorov: V. Budovičová, K. Buzássyová, J. Kačala, O. Kajanová, V. Šulcová, F. Kočiš, Š. Peciar, Š. Michalus, M. Pisárčiková, V. Slivková, E. Smiešková, M. Šalingová, M. Urbančok, J. Kačala, Š. Vragaš).

Slovník slovenského jazyka VI. Doplnky – dodatky. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1968. 336 s. (kolektív autorov: E. Jóna, F. Kočiš, Š. Michalus, M. Pisárčiková, O. Schulzová, V. Slivková, E. Smiešková, M. Šalingová).