Správna rada

Predsedníčka:

 • doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.

Členky:

 • Mgr. Katarína Balleková, PhD.

  Mgr. Bronislava Chocholová, PhD.

  Mgr. Jana Levická, PhD.

  PhDr. Sibyla Mislovičová

  PhDr. Lucia Molnár Satinská, PhD.

  Mgr. Iveta Valentová, PhD.