Slovenská reč

  • ISSN: 1338-4279 (online) a ISSN 0037-6981 (tlačené vydanie). Vychádza od roku: 1932/1933. Periodicita: 6x ročne.

  • Vydáva: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Tlač: Slovak Academic Press, spol. s r. o. Ročné predplatné: Informácie o predplatnom v redakcii.

  • Objednávky a predplatné prijíma: Slovak Academic Press, spol. s r. o., P.O.Box 57, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava. E-mail: sap @ sappress.sk

  • Objednávky do zahraničia prijíma: SLOVART G. T. G. Ltd., Krupinská 4, P. O. Box 152, 852 99 Bratislava, Slovakia. Telephone: +421 2 63839472 Fax: +421 2 63839485 E-mail: info @ slovart-gtg.sk

Redakcia

  • Hlavný redaktor: prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc. Výkonné redaktorky: PhDr. Katarína Kálmánová, Mgr. Júlia Behýlová Technický redaktor: Mgr. Vladimír Radik.

  • Adresa redakcie: Panská 26 811 01 Bratislava Tel.: 02/54 43 17 61-2 E-mail: katarina.kalmanova @ juls.savba.sk, julia.behylova @ juls.savba.sk