Slovenská reč

 • ISSN: 1338-4279 (online) a ISSN 0037-6981 (tlačené vydanie).

 • Vychádza od roku: 1932/1933.

 • Periodicita: 3-krát ročne.

 • Vydáva: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Tlač: Slovak Academic Press, spol. s r. o.

 • Ročné predplatné: Informácie o predplatnom v redakcii.

 • Objednávky a predplatné prijíma: Slovak Academic Press, spol. s r. o., P.O.Box 57, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava. E-mail: sap @ sappress.sk

 • Objednávky do zahraničia prijíma: SLOVART G. T. G. Ltd., Krupinská 4, P. O. Box 152, 852 99 Bratislava, Slovakia. Telephone: +421 2 63839472 Fax: +421 2 63839485 E-mail: info @ slovart-gtg.sk

Redakcia

 • Hlavný redaktor: prof. Mgr. Martin Ološtiak, PhD.

 • Manažérka redakcie: Mgr. Jana Wachtarczyková, PhD.

 • Výkonné redaktorky: Mgr. Denisa Dovičovičová, Mgr. Júlia Behýlová

 • Technický redaktor: Mgr. Vladimír Radik.

 • Adresa redakcie: Panská 26 811 01 Bratislava Tel.: 02/54 43 17 61-2 E-mail: slovenska.rec @ gmail.com