Frázy z paralelného slovensko-francúzskeho korpusu

Prekladové ekvivalenty extrahované zo Slovensko-franczúskeho paralelného korpusu, spracované v slovníkovom rozhraní. Vybrané sú krátke zarovnané prekladové ekvivalenty, filtrované podľa pravdepodobnosti správneho prekladu a ucelenosti textu. Vyhľadávanie je možné podľa slova, základného tvaru slova, ako v slovenskej tak aj vo francúzskej časti, s možnosťou uvedenia slova aj bez diakritiky,

Vyhľadávanie:

Citácia:

Radovan Garabík: Dvojjazyčné prekladové ekvivalenty z paralelného slovensko-francúzskeho korpusu. In: JAMBOROVA LEMAY, Diana ; PEREIRA, Christophe ; ŠMILAUER, Ivan (dir.) (2021), Des langues calculables à l'homme incalculable. Hommage à Patrice Pognan, Editions des archives contemporaines, Coll. «Plidam», France, ISBN : 9782813004260, p. 53–60, doi : https://doi.org/10.17184/eac.9782813004260