ĎUROVIČ, Ľubomír: Všeobecná jazykoveda a slavistika. General Linguistics and Slavonic Studies. Vybrané štúdie II. Selected Writings II. Texts in Slovak, Russian, English and German. Ed. J. Bosák. Bratislava: Veda 2005. 492 s.ISBN 80-224-0881-6.

vseobecna_jazykoveda_a_slavistika.png

  • Rozsiahle dielo prof. Ľubomíra Ďuroviča (doteraz vyše 300 bibliografických jednotiek) nebolo na Slovensku dostupné prakticky vyše dvoch desaťročí. Dvojzväzkový výber jeho štúdií je predovšetkým reprezentatívny (výber pripravil sám autor). Prvý zväzok O slovenčine a Slovensku (Bratislava 2004) prináša originálne pohľady autora na dejiny slovenčiny, slovanskému svetu približuje situáciu na Slovensku. Vydaním druhého zväzku Všeobecná jazykoveda a slavistika sa kompletizuje výber najdôležitejších štúdií Ľ. Ďuroviča a obidva zväzky tak ponúknu celkový obraz poznávacieho a myšlienkového sveta vynikajúceho slovenského jazykovedca. Štúdie explicitne či implicitne nadhadzujú mnohé otázky a námety, ktoré priam provokujú slavisticky výskumne orientovaný intelekt.