Zo studnice rodnej reči. Zost. K. Balleková – M. Smatana. Bratislava: Veda 2005. 332 s. ISBN 80-224-0870-0.

studnica_1.png

Knižná monografia predstavuje lexikálne bohatstvo slovenských nárečí v podobe súboru príspevkov, ktoré v rokoch 1992 – 2001 uverejňoval časopis Kultúra slova v pravidelnej rovnomennej rubrike. V publikácii komponovanej do tematických okruhov autori prinášajú pútavou, prístupnou formou čitateľom z radov širokej kultúrnej verejnosti nárečové bohatstvo slov a slovných spojení súvisiacich s prírodou meniacou sa počas ročných období, s pranostikami a poverami, s vlastnosťami slovenského človeka, s jeho prácou, so slovenskou kuchyňou v minulosti a i. Príspevky sú aplikáciou (a popularizáciou) teoretických poznatkov z oblasti výskumu nárečí, najmä lexikálneho a slovotvorného stvárnenia bohato diferencovaných slovenských dialektov, ako aj aplikáciou poznatkov z dejín slovenskej slovnej zásoby.

PDF