snk_tav.jpgŠIMKOVÁ, Mária – GAJDOŠOVÁ, Katarína – KMEŤOVÁ, Beáta – DEBNÁR, Marek: Slovenský národný korpus. Texty, anotácie, vyhľadávania. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Vydavateľstvo Mikula 2017. 168 s. ISBN 978-80-88814-98-6.

Spoľahlivé elektronické zdroje sú v súčasnosti dôležité aj v spoločenských a humanitných vedách, pri výučbe jazykov či v práci prekladateľov, kde sa už viac rokov používajú aj zdroje Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Tvorba, štruktúra a možnosti ich využitia sú súborne opísané v najnovšej kolektívnej práci, ktorá je určená lingvistom, učiteľom slovenského jazyka a cudzích jazykov na všetkých stupňoch škôl, prekladateľom, študentom a všetkým záujemcom o korpusové a jazykové databázy. V knihe možno nájsť okrem iného prehľad korpusov, podkorpusov a jazykových zdrojov Slovenského národného korpusu, podrobný opis dvoch základných anotácií (morfologickej a štýlovo-žánrovej), terminologický slovník, výber najčastejšie používaných metaznakov a metaoperátorov používaných pri vyhľadavaní, ako aj praktické ukážky (návody) postupov pri vyhľadávaní jazykových javov v rôznych korpusoch