Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Lexicography. SLOVKO 2015. Počítačové spracovanie prirodzeneého jazyka, korpusová lingvistika, lexikografia. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie SLOVKO 2015. Ed. Katarína Gajdošová — Adriána Žáková. Lüdenscheid: RAM-Verlag 2015. 170 s. ISBN 978-3-942303-32-3.

Zborník príspevkov z 8. bienálnej medzinárodnej vedeckej konferencie SLOVKO 2015 s podtitulom počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, lexikografia obsahuje 15 vedeckých príspevkov venovaných oblastiam počítačového spracovania prirodzeného jazyka, korpusovej lingvistiky a e-lexikografie od autorov z Českej rupubliky, Francúzska, Rakúska, Slovenska a Slovinska. Štúdie v zborníku sú publikované v anglickom jazyku.

PDF